Czerniak Piotr

Cieśla Józef

Chyra Antoni

Cieślarczyk Józef

ps. „Dąb”

Cieśla Edward

ps. „Zabawa”

Czyż Marianna

Czyż Kazimierz

ps. „Stasiek”, „Wicher”

Czyż Julian

ps. „Okoń”

Czyż Józef

ps. „Kula”

Czyż Henryk

ps. „Burza”, „Zygmunt”