Chudobiński Stanisław

ps. „Chmurka”

Ciarka Zygmunt

ps. „Sowa”

Czyżewski Walerian

Czarnecki Mateusz Benedykt

Czaplewski Zygmunt

ps. „Gemza”

Cywiński Franciszek

Ciemny Tadeusz

Ciechalski Michał

Chwiałkiewicz Leonard

ps. „Step”, „Huzar”

Chojnacki Andrzej