Cieśla Edward

ps. „Zabawa”

Czyż Marianna

Czyż Kazimierz

ps. „Stasiek”, „Wicher”

Czyż Julian

ps. „Okoń”

Czyż Józef

ps. „Kula”

Czyż Henryk

ps. „Burza”, „Zygmunt”

Czygier Józef

ps. „Sączek”, „Sęczek”

Czupryński Konstanty

ps. „Dłutko”

Czuper Stanisław

kpr.

Czuper Piotr

ps. „Kosica”