Czerniawski Zdzisław

ps. „Kobra”

Czeremańska Jadwiga

ps. „Chart”

Czerepuk Antoni

ps. „Marak”

Czerepko Melania

ps. „Murzynek”

Czeremcha Bronisław

ps. „Pająk”

Czerech Stanisław

ps. „Czerkies”

Czerech Stanisław

ps. „Czapla”

Czerech Józef

ps. „Czyżyk”

Czerech Antoni

Czeladko Bronisław

ps. „Szczygieł”