Bartoszewicz Ryszard

ps. „Klon”

Bartoszewicz Augustyn

ps. „Berło”

Bartosiak Ludwik

ps. „Kuropatwa”

Bartosiak Kazimierz

ps. „Chmura”

Bartosiak Józef

ps. „Orzeł”

Bartnikiewicz Stanisław

ps. „Malina”

Bartnikiewicz Cyprian

ps. „Grzebień”

Bartnik Stanisław

Bartnik Kazimierz

ps. „Młotek”

Bartnicki Tadeusz

ps. „Wiktor Krupiński”