Bojarski Karol

ps. „Wyga”, „Kosa”, kapitan

Baranowski Czesław

ps. „Rekin”, kapral

Borucz Kazimierz

ps. „Dragon”

Biernat Eugeniusz

ps. „Leser”, starszy strzelec

Roszak Paweł

ps. „Wicher”, „Miller”, podporucznik

Bryk Władysław

ps. „Brzask”, starszy strzelec

Baraszkiewicz Antoni

ps. „Czajka”

Baranowski Zygmunt

Baranowski Witold

ps. „Okoń”

Baranowski Witold

ps. „Brzóst”