Boguszewski Jan

ps. „Bitny”, ppor.

Broniszewski Konstanty

ps. „Stal”

Babiński Stanisław

ps. „Ogień”, sierż.

Babiński Ignacy

ps. „Kmicic”

Bonarowski Stanisław

ps. „Wicek”

Borszewski Lech

ps. „Zgrzyt”

Bzura Walenty

ps. „Rak”

Bzura Stanisław

ps. „Wiśnia”

Bzura Kazimierz

ps. „Gruszka”

Bzura Józef

ps. „Zając”