Baraszkiewicz Antoni

ps. „Czajka”

Baranowski Zygmunt

Baranowski Witold

ps. „Okoń”

Baranowski Witold

ps. „Brzóst”

Baranowski Mikołaj

ps. „Kamień”

Baranowski Henryk

ps. „Gołąb”

Baranowski Józef

ps. „Zawisza”

Baranowski Józef

ps. „Miecz”

Baranowski Jerzy

ps. „Jur”

Baranowski Jan

ps. „Kret”