Broniszewski Serafin

Broniszewski Konstanty

ps. “Stal”

Broniszewski Bolesław

Bronakowski Ignacy

ps. “Kozioł”

Brodowski Wacław

ps. “Bocian”

Brodowski Stanisław

Brodowski Józef

ps. “Jaśmin”

Brodowski Czesław

Brodowicz Konstanty

ps. “Emil”

Brejtfus Wincenty

ps. “Świt”