Edmund Adamiec-Gracki

Pseudonim
Bajan
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
22.05.1927, Molendy, s. Józefa i Władysławy z Maciejewskich
Data i miejsce śmierci
22.06.1952, Rawicz
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK, DSZ, ZZK, WiN
Miejsce pochówku
Rawicz, mogiła zbiorowa więźniów; grób symboliczny w Garbatce
Przebieg służby

Żołnierz AK od 1943, od stycznia 1945 w oddziale ROAK pod dowództwem Władysława Molendy “Graba”, następnie w oddziale Rocha Iwańskiego “Ponurego”. Brał udział w licznych akcjach m.in. w rejonie Puszczy Kozienickiej. W sierpniu 1945 ciężko ranny w walce z MO, trafił do aresztu PUBP w Chełmnie, gdzie był torturowany w kilkumiesięcznym śledztwie (oficerowie śledczy UB: Roman Zwoliński, Józef Woźnicki). W grudniu 1945 zdołał uciec z transportu i ukrywał się w rodzinnej miejscowości. Od stycznia 1946 żołnierz w oddziale ZZK (WiN) pod dowództwem Tadeusza Bednarskiego “Orła”. 24.05.1946 w wyniku obławy KBW, UB i NKWD ranny trafił do aresztu PUBP w Kozienicach (oficer śledczy UB: Jan Metlerski). Sstanął przed WSR w Radomiu, odbyły się dwie rozprawy. 18.12.1946 – sąd w składzie: przewodniczący por. Oswald Sznepf, ławnicy: Jan Marciniak i Józef Gintowt, protokolant Zbigniew Fijałkowski, prokurator ppor. Wacław Grochowski, obrońca z urzędu Stanisław Zdzitowiecki; następnie 23.01.1947 – bez udziału prokuratora; sąd wydał wyrok dożywocia. Wyrok został utrzymany w mocy przez Najwyższy Sąd Wojskowy pod przewodnictwem płk. Kazimierza Drohomireckiego. WSR w Kielcach na mocy ustawy amnestyjnej zmienił wyrok na 15 lat więzienia. Trafił do zakładu karnego w Rawiczu. 22.06.1952 zmarł – według karty zgonu na gruźlicę i zapalenie płuc. Zachowana dokumentacja z adnotacją “ściśle tajne” wskazuje jednak, że został skazany na karę śmierci i wyrok ten został wykonany.

Więcej informacji

Jakubik B., Dramat nieugiętego. O Edmundzie Grackim „Bajanie” – żołnierzu wyklętym, “Moja Garbatka” 2016.

Autor wpisu
Barbara Jakubik

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.