Filipkowski Jan

Filipkowski Henryk

Filipkowski Henryk

ps. „Szczyt”

Filipkowski Franciszek

ps. „Jabłko”

Filipkowski Franciszek

ps. „Opóźniony”

Filipkowski Franciszek

ps. „Wilk”

Filipkowski Franciszek

ps. „Brzoza”

Filipkowski Franciszek

ps. „Brzoza”

Filipkowski Edmund

Filipkowski Bolesław

ps. „Zorza”

Filipkowski Bolesław

Filipkowski Baltazar

Filipkowski Antoni

Filipkowski Antoni

ps. „Lipa”

Filipkowski Antoni

Filipkowski Aleksander

ps. „Zorza”

Filipkowski Aleksander

Filipczyński Wacław

ps. „Grab”

Fila Mieczysław

ps. „Singer”

Fijołek Czesław

ps. „Dyziowski”

Figurski Stanisław

ps. „Bocian”

Figoń Stefan

ps. „Wilk”

Figoń Jan

ps. „Rydz”

Fiertek Wacław

Fiertek Marceli