Badocha Zdzisław

ps. „Żelazny”, podporucznik

Ciepliński Łukasz

ps. „Pług”, „Ludwik”, podpułkownik