Kowalski Jan

ps. „Jasio”

Rojewski Jan

ps. „Rej”

Karczmarz Tadeusz

ps. „Atom”

Spytek Zdzisław

ps. „Ali”, plutonowy podchorąży

Waśkowicz Walenty

ps. „Strzała”, starszy sierżant

Kapusta Stanisław

Kania Tadeusz

Kamiński Antoni

plutonowy

Kamiński Andrzej

Kałużyński Adam

Kałuża Jan

Kaługa Kazimierz

Kaczorowski Mieczysław

Kaczmarek Stefan

ps. „Jastrząb”

Kaczmarek Stanisław

ps. „Pewny”

Kaczmarek Stanisław

Kaczmarek Kazimierz

ps. „Szczupak”

Kaczmarek Jan Stanisław

ps. „Dziadzia”

Kaczmarek Franciszek

Jurek Kazimierz

ps. „Zając”

Jurecki Michał

Jurecki Ignacy

Juranek Stefan

ps. „Garbus”

Judek Wawrzyn

Jóźwienko Bernard