Jurecki Ignacy

Juranek Stefan

ps. „Garbus”

Judek Wawrzyn

Jóźwienko Bernard

NN

ps. „Józefowicz”

Józefiak Józef

Józefiak Jan

ps. „Sokół”

Jowsa Witold

Jopek Franciszek

ps. „Zając”

Jończak Teofil

Jończak Józef

Jędrzejczak Jan

Jesień Władysław

ps. „Piorun”, kapitan

Jelinowski Stefan

ps. „Gwizd”

Jelinowski Kazimierz

ps. „Sowa”

Jelinowski Benon

ps. „Tur”

Jaworski Paweł

NN

ps. „Jastrząb”, kapral

Jarzykiewicz Bogdan

Żurek Teofil

ps. „Pogromca”, „Szef”, „Ojciec”

Jarnuszkiewicz Dudziak Bolesława

ps. „Tęcza”

Janusz Wacław Czesław

ps. „Artysta”, „Pajac”

NN

ps. „Janusz”, „Luteński”

Jankowski Szczepan

ps. „Pies”

Jankowski Marian

ps. „Jastrzębiec”