Kurpit Zygmunt

ps. „Pocisk”

Szpaczyński Edward

ps. „Mak”, kapral

Pilcher Jan

ps. „Pomsta”, sierżant

Korboński Stefan

Bagiński Kazimierz

Tyra Walerian

ps. „Walerek”

Szaliłow Jan

ps. „Renek”, porucznik

Koral Tadeusz

ps. „Ludwik”, podporucznik

Pruszkiewicz Mieczysław

ps. „Kędziorek”, porucznik

Wesołowski Stanisław

Podleśny Witold

Wakuła Stanisław

Omyliński Włodzimierz

Flisiuk Lucjan

Kawczyński Antoni

Kaszubowski Paweł

ps. „Wilk”

Kasprzyk Feliks

Kasprzyk Adamska Gertruda

Kasperski Leon

ps. „Fis”

Kasperski Bronisław

ps. „Tulipan”

Karolak Edward

ps. „Piotr”

Karczyński Bernard

ps. „Jodła”

Karczewski Stanisław

ps. „Szpak”

Karbowiak Stanisław

Karaśkiewicz Ludwik