Lenkówna Krystyna

ps. „Krystyna”

Lejkowski Jerzy

ps. „Szpagat”, podporucznik

Kruk Janina

ps. „Lidka”, „Laryssa”

Kręciejewski Zdzisław

ps. „Brzoza”

Kitkiewicz Mieczysław

ps. „Kitek”

Hirsch Alfons

ps. „Alfons”

Grzesiak Józef

ps. „Mar”, „Kmita”

Grunt-Mejer Zygmunt

ps. „Zyga”, podporucznik

Czaplińska Ruta

ps. „Ewa”, podporucznik

Bańkowska Danuta

ps. „Danuta”, „Duda”

Beć Wacław

Mazur Kazimierz

Mazur Danuta

Dybkowska Helena

Dybkowska Irena

Lisowski Mieczysław

Lisowska Katarzyna

Gąsior Józef

ps. „Kaczor”, plutonowy

Woliński Władysław

Skorek Stanisław

ps. „Benny”, „Piróg”

Misztal Władysław

ps. „Bór”

Nalewajko Bolesław

Bartnik Stanisław

ps. „Góral”

Jóźwiak Józef

ps. „Osa”

Kamilewicz Serafin

ps. „Wydra”