Mikołajewicz Henryk

Mikołajew Grzegorz

Mikołajczyk Stanisław

Mikołajczyk Marian

Mikołajczyk Jan

Mikołajczak Józef

Mikołajczak Hipolit

Mijas Stanisław

Migdał Kazimierz

ps. „Świerk”

Migaj Władysław

Mietlicki Jan

ps. „Wiarus”

Mierzyński Stanisław

ps. „Jastrzębiec”

Mieliński Roman

Mielczarek Kazimierz

Mielczarek Edmund

Mielcarek Stanisław

ps. „Młynarski”

Miecznikowski Józef

ps. „Jaskóła”

Michnacki Jan

ps. „Świerk”

Michałowski Władysław

ps. „Domin”, „Dunin”

Michałowski Jan

ps. „Bażant”

Michalski Marian

Kosek Zygmunt

ps. „Twardowski”

Długosz Jarosław

Traczyk Józef

ps. „Długi”

Matiasik Jan

strzelec