Fiszer Ludwik

Firgan Wacław

Fiodorow Kazimierz

ps. „Wiesław”, podporucznik

Filipiak Helena

Fijałkowski Stefan

Figaniak Leon

Fibinger Nikodem

ps. „Sobiesław”

Felisiak Michał

Falewicz Kazimierz

ps. „Antoni”, „Mścibór”, „Suwalski”, major

Eysmont Jerzy

Eulenfeld Edward

ps. „Wacław”, „Michał”

Dziurla Marian

Dziubaczyk Kazimierz

ps. „Kazik”

Dzięba Czesław

ps. „Vis”

Turowski Jan

ps. „Jemioła”, „Norbert”, porucznik

Dziembowski Władysław

Dziekan NN

Dzieciuchowicz Antoni

Dykszak Marian

ps. „Brzoza”

Dyczkowski Marian

ps. „Sokół”, „Słoń”

Dussberger Stefania

Dulat Mieczysław

ps. „Aleks”

Dudek Stefan

Drzewiecki Leonard

ps. „Pies”

Drymel Marian

ps. „Jastrząb”