Kłos Andrzej

Klus NN

Kluczyk Jan

Klimkiewicz Józef

ps. „Koziec”

Klimas Bernard

Klaman Leon

ps. „Ryś”

Kita Ryszard

Kiezun Julian

ps. „Dobroczyński”

Kieroński Michał

ps. „Szczotka”

Kiepulski Stanisław

Kiełczewski Jan

ps. „Sokół”

Kędzierski Władysław

ps. „Szach”, „Lech II”

Kempiński Kazimierz

Kempiński Józef

ps. „Krótki”, „Łan”, porucznik

Kempiński Jan

ps. „Błysk”, porucznik

Kaźmierski Władysław

ps. „Władek”

Kaźmierski Kazimierz

sierżant

Kaźmierczak Jan

ps. „Żbik”

Kaźmierczak Aleksander

Kazimierczak Józef

ps. „Grajek”, „Kazimierz”

NN

ps. „Kazik”

Kawecki Czesław

ps. „Jeleń”

Kawczyński Jan

Ochman Józef

ps. „Orwid”, kapitan

Potyrała Franciszek

ps. „Oracz”, kapitan