Kącki Zygmunt

ps. „Zych”, „Kanciarz”

Jaskierski Albin

ps. „Binek”

Jankowski NN

ps. „Rawicz”

Helt Przemysław

ps. „Przemyk”

Gruszka Franciszek

Gradek Tadeusz

ps. „Śmiały”

Grabacki Stanisław Albin

ps. „Jastrząb”

Gęślak Władysław

ps. „Okular”

Gęślak Jan

ps. „Olcha”

Gawlik Władysław

ps. „Szpak”

Garścia Józef

ps. „Zryw”

Gałat Eugeniusz

ps. „Sęp”, „Franc”, „Jastrząb”, „Lis”, „Wiktor”

Foszczyński Leopold

ps. „Siłacz”

Filip Adolf

Dyląg Teofil

ps. „Patyk”

Dyląg Stanisław

ps. „Ślusarczyk”

Duda Henryk

Długoszewski Leszek

ps. „Konar”, „Pilot”

Czamara Jan

ps. „Kruk”

Chruściel Stanisław

Chojecki Stanisław

Szczur Roman

ps. „Halina”, „Nadzieja”, „Urszula”, porucznik

Stypuła Wojciech

ps. „Bartek”, porucznik

Staroń Stanisław

ps. „Błysk”, „Grom”