Bartusiak Jan

Bator Józef Władysław

Batko Jacenty

ps. „Dobruś”, podporucznik

Bartoszewski Konrad Czesław

ps. „Wir”, „Zadora”, „Łada”, „Szymon” porucznik

Misiek Antoni

Miłoszewski Wincenty

ps. „Szerszeń”

Miller Marian Tadeusz

Miller Jan

Mikołajczyk Marian

Mikołajczak Stanisław

ps. „Czarny”

Mika Władysław

ps. „Korwin”, „Narcyz”, major

Mierzyńska-Banecka Bożena

ps. „Diana”

NN

ps. „Miecio”, kapral

Michalski Stanisław

ps. „Jastrząb”, chorąży

Bazylewska Halina

ps. „Tyczyńska”, „Celińska”, „Halina”

Bartoszek Stefan

Bazydło Henryk

ps. „Tygrys”

Bartoszcze Michał

Barnowski Stefan

Bartosz Józef

ps. „Głowacki”

Barnat Władysław

Michalak Stanisław

ps. „Wicher”, „Wichura”

Michalak Michał

ps. „Czarny”

Michalak Florian

ps. „Aleksander”, „Boruta”, „Adamski”, „Borek”, podporucznik