Bernaciak Marian

ps. „Orlik”, major

Zaborski Kazimierz

ps. „Flor”, „Górny”, „Łamigłowa”

Kołodziej Józef

ps. „Wichura”, porucznik

Bednarczyk Aleksander

ps. „Adam”, kapitan

Badocha Zdzisław

ps. „Żelazny”, podporucznik

Ciepliński Łukasz

ps. „Pług”, „Ludwik”, podpułkownik