Nowicki Jerzy

Nowicki Jan

ps. „Rekin”

Nowicki NN

ps. „Jacek”

Nowicki Franciszek

Nowicki NN

ps. „Czerwiński”, kapitan

Nowicki NN

Nowakowski Henryk

Nowakowski Antoni

ps. „Zygfryd”

Nowak Władysław

Nowak Mieczysław

Nowak Janina

Nowak Konrad

ps. „Kundek”, „Czarny”

Nowak Józef

ps. „Lis”

Nowak Jan

ps. „Gołąb”

Nowak Henryk

ps. „Czarny”

Nowak Henryk

ps. „Smutny”

Nowak Feliks

Nowaczyk Józef

Nowacki Stefan

Nowacki Józef

Nowacki Jan

ps. „Jacek”

Nowacki Antoni