Tomczak Henryk

ps. „Ryś”

Tomczak Franciszek

ps. „Sęp”

Tomczak Czesław

Tomaszewski Zygmunt

ps. „Tatar”, „Bryza”

Tomaszewski Wawrzyniec

Tomaszewski Bronisław

ps. „Zawisza”

Tomaszewska Bożena

Tomasiewicz Zygmunt

ps. „Nietoperz”

Tomasiewicz Władysław

Tomasiewicz Maria

Dellman Aleksander

ps. „Karol”, „Urban”, „Dziadek”, „Stasiak”, pułkownik

Tomasiewicz-Piwek Irena

ps. „Danka”

Tomczak Władysław

ps. „Zadora”

Tomczak Jan

Tomczak Jan

ps. „Lis”

Tomczak Edmund

Tomaszewski Henryk

ps. „Leszek”

Tomala Henryk

ps. „Zryw”

Telega Henryk

NN

ps. „Tarzan”

Tarnopolski Mieczysław

Tarczewski Ryszard

ps. „Dzięcioł”, „Czarny”

Nawrocka Irena

ps. „Krystyna”, „Krysia”

Tarach Stanisław

Tański Kazimierz