Frankowski Stanisław

ps. „Franc”

Francke Aleksander

ps. „Mały”

Formus Wacław

ps. „Lis”

Forfa Zygmunt

ps. „Grom”

Forfa Henryk

ps. „Żbik”

Foltyński Władysław

Foltyński Wiktor

ps. „Piasek”

Foltyński Stanisław

ps. „Ziemia”

Foltyński Józef

ps. „Jałowczyk”

Foltyński Jan

ps. „Sosna”

Foltyński Dominik

ps. „Kaktus”

Foltyński Bolesław

ps. „Brzoza”

Foltyński Bolesław

ps. „Śliwa”

Foltyński Bolesław

Florczykowski Jerzy

ps. „Kmieć”

Florczyk Stanisław

Flor Jan

ps. „Zagończyk”

Flisowski Waldemar

ps. „Bez”

Flera Mieczysław

ps. „Muszyński”

Flera Jan

ps. „Miś”

Flak Stanisław

ps. „Brzoza”

Fiłonowicz Stanisław

ps. „Brzoza”

Fiłonowicz Antoni

ps. „Czarny”

Fiłowicz Antoni

ps. „Zając”

Fiłonowicz Adolf

ps. „Wysoki on”