Brzozowski Piotr

ps. „Józek”

Brzozowski Mieczysław

ps. „Wichura”

Brzozowski Mieczysław

ps. „Rysiek”

Brzozowski Kazimierz

Brzozowski Kazimierz

ps. „Żuraw”

Brzozowski Józef

ps. „Słoń”

Zaręba Mikołaj

Nader Edmund

ps. „Ryszard”

Majda Tadeusz

ps. „Mały”

Nowak Jan Lech

ps. „Wilk”

Wroński Romuald

ps. „Świetlik”

Jaskulski Włodzimierz

ps. „Mrok”

Kijak Czesław

ps. „Romaszewski”, ppor.

Bartolik Tadeusz

ps. „Lis”

Bartolik Stanisław

Bartolik Czesław

ps. „Dąb”, „Cwaniak”

Pertkiewicz Antoni

ps. „Michaś”

Toboła Stanisław

ps. „Sęp”

Mikunda Leopold

ps. „Jawor”, „Łazik”

Rozpończyk Czesław

ps. „Rozpończyk”, sierż.

Janusiak Wiesław

ps. „Prawdzic”, sierż.

Brzozowski Józef

ps. „Żbik”

Brzozowski Józef

ps. „Dąbek”

Brzozowski Józef

ps. „Ryszard”

Brzozowski Józef

ps. „Wierzba”