Kierklo Edward

Makarewicz Stanisław

Makarewicz Kazimierz

Majewski Zygmunt

Majewski Józef

Łukowski Wacław

Łukowski Romuald

Łukowski Henryk

Łukowski Aleksander

Łukaszewicz Adam

Łęczkowski Władysław

Łebski Franciszek

Łazarski Józef

Łazarska Władysława

Łazarska Eugenia

Łazarska Danuta

Lutyński Józef

Luto Józef

Ludorf Franciszek

Luberacki Piotr

Luberacka Jadwiga

Lewandowski Konstanty

Leszczyński Saturnin

Leszczyński Kazimierz

Leszczyński Czesław