Rendecki Jerzy

ps. „Bren”, starszy strzelec

Pajor Władysław

ps. „Andrzej”, „Kaszub”, plutonowy

Kusiak Kazimierz

ps. „Wojnowicz”, sierżant

Roszak Paweł

ps. „Wicher”, „Miller”, podporucznik

Arkuszyński Aleksander

ps. „Maj”, generał brygady

Łopuch Kazimierz

ps. „Kieł”

Dziekoński Kazimierz

ps. „Orlik”, „Bruno”, podporucznik

Urbański Bronisław

ps. „Ślepy”, „Andrzej”

Derkus Stanisław

ps. „Stach”, „Śmiałek”, „Śmiały”, „Szaszko”

Ciarka Zygmunt

ps. „Sowa”

Jebas Tadeusz

ps. „Skała”

Wideł Stanisław

ps. „Fiołek”, „Prawy”, „Lis”

Polak Piotr

ps. „Sokół”, kapral

Lasak Andrzej

ps. „Podbipięta”

Rzewuski Wacław Ryszard

ps. „Ryś”, „Zawisza”, porucznik

Kazior Edward

ps. „Lot”, podporucznik

Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Przemyski Piotr

ps. „Ares”, kapitan

Szabliński Aleksander

ps. „Szaruga”

Bryk Władysław

ps. „Brzask”, starszy strzelec

Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander

Kawka Bronisław

ps. „Andrzej”, „Baczyński”, „Bednarski”, „Janusz”, „Puccini”, kapitan

Kaszuba Józef

ps. „Kojko”, „Krakus”

Kassaraba Aleksander

ps. „Kamień”