Heczka Czesław

ps. „Dąb”, „Fib”

Heczka-Ignaszewska Helena

Hamerski Marian

Hałas Joanna

NN

ps. „Halicz”

Hajka Stanisław

ps. „Zielony”, „Wojna”

Gwóźdź Kazimierz

ps. „Lis”

Guźla Stanisław

ps. „Kmicic”

Guzik Bronisław

ps. „Leszek”

Gurenda Mieczysław

Grzymalska Kazimiera

ps. „Anna”

Grzeszczak Stefan

Grzelski Eugeniusz

Grzegorczyk Henczke Helena

Grupa Władysław

ps. „Lis”

Grubiński Bronisław

ps. „Brunon”

Gronowski Władysław

ps. „Goryl”

Gronowski Jerzy

ps. „Michał”, „Michałowski”

Gronowski Ignacy

ps. „Nóż

Gronowska Stefania

ps. „Ewa Poniatowska”, „Maria”

NN

ps. „Grom”

NN

ps. „Gród”, kapitan

Grodziński Antoni

Grobelny Michał

Grobelny Marian