Balicki Stefan

ps. „Wrona”

Balcer Bronisław

Buda Stanisław

ps. „Orzeł”

Bajewicz Kazimierz

ps. „Korona”

Badura Kazimierz

ps. „Wyrwa”

Kokolski Eugeniusz

ps. „Groźny”

Jankowski NN

ps. „Orlik”, porucznik

Baczyński Bolesław

ps. „Manc”, „Stefan”

Bachorz Kazimierz

ps. „Suchodolski”

Babczyszyn Zbigniew

ps. „Boa”, „Szczupak”

Antoniewicz Szczęsny Feliks

ps. „Rak”, „Szczęsny”

Antczak Józef

Andrzejewski Stanisław

ps. „August”

Andruszkiewicz Stanisław

Andersz Feliks

ps. „Lech”

NN

ps. „Ali”

NN

ps. „Alfowicz”

Adamkiewicz Jan

Adamczyk Franciszek

Adamczewski Bolesław

Adamczak Władysław

Adamczak Jadwiga

NN

ps. „Babinicz”

Edward Adam