Grobelny Michał

Grobelny Marian

Grobelny Józef

ps. „Sokół”

Grobelny Jan

Grobelny Idzi

Grobelna Broda Teodora

Grobelna Śliwa Pelagia

NN

ps. „Grażyna”

Grajka Władysław

Grajek Andrzej

ps. „Niedopytalski”

Graeb Rudolf

ps. „Franek”

Grabowski Michał

ps. „Jaskółka”

Grabowski Jan

ps. „Klemens”

Grabowicz NN

Górny Stefan

Góreczny Józef

ps. „Zuch”

Góreczny Bolesław

ps. „Świerk”

Górecki Henryk

Gowarzewski Józef

ps. „Wilk”

Gośliński Sylwester

ps. „Marcin”, „Marian”, „Mściwój”, „Wolski”, „Zrąb”, podpułkownik

Gołębiowski Zygmunt

Golonko Henryk

Gogola Władysław

ps. „Bąk”

Głodek Michał

Gintry Edward

ps. „Robak”, kapral