NN

ps. „Czerwiński”, kapitan

Czerwiński Jan

ps. „Tarzan”

Czerniak Zdzisław

Czekaj Mieczysław

sierżant

NN

ps. „Czarny”

Czapul Bolesław

ps. „Bolek”

Czajka Władysław

Czajka Pelagia

Cyplik Bogdan

ps. „Wiesław”

Cygan Władysław

Cybulski Kazimierz

podporucznik

Cisowski Antoni

ps. „Las”

Cieszek NN

plutonowy

Cielucha Wacław

Cichos Klemens

ps. „Bóbr”

Chudy Stanisław

ps. „Zielony”

Chudaś Czesław

ps. „Jastrzębiec”

Chreptowicz Jadwiga

Cenkier Tadeusz

ps. „Topór”

Cybula Jan

Cajski Władysław

ps. „Karp”

Bzik Mieczysław

Buszkiewicz Zbigniew

Busza Stanisław

Burzyński Wacław