Klepacki Jan

ps. „Szczygieł”

Klepacki Henryk

ps. „Zięba”

Klemansowicz Zygmunt

ps. „Twardy”

Klekner Władysław

ps. „Siano”

Klekner Wincenty

ps. „Róża”

Klekner Tadeusz

ps. „Dębek”

Klekner Stanisław

Klekner Franciszek

ps. „Brona”

Klejn Kazimierz

ps. „Wilk”

Klejmont Stanisław

ps. „Gołąb”

Klejmont Józef

ps. „Stołek”

Klej Wacław

ps. „Tygrys II”

Klej Stanisław

ps. „Junak”

Klej Kazimierz

Klej Julian

Klej Franciszek

ps. „Lew”

Klej Alfons

ps. „Rak”

Klej Adolf

Kleczyński Józef

ps. „Dzik”

Kleczyński Jan

Kleczyński Edmund

ps. „Jałowiec”

Klebanowski Aleksander

ps. „Sierp”

Kiźling Tadeusz

Kiźlin Leon

ps. „Motyl”

Kiżlin Henryk