Olejniczak Józef

ps. „Burza”

Olejniczak Jan

Olejniczak Franciszek

Olejniczak Franciszek

Olejniczak Eugeniusz

Olebiński Czesław

Olczyk Czesław

ps. „Cygan”

Olczak Józef

Olas Tadeusz

ps. „Ryś”

Ojrzanowski Franciszek

ps. „Bezpieka”

Ogrodowicz Bronisław

ps. „Klin”, plutonowy

Ogrodnik Henryk

NN

ps. „Ogórek”

Ocieczko Michał

Ochocki Bolesław

ps. „Wilk”

Ochocimski Andrzej

ps. „Tygrys”

Obrębski Jan

Obiegało Czesław

ps. „Barabasz”, „Piotr”

Obarymski Julian

ps. „Ryszard”

Nyka Józef

ps. „Szynis” lub „Szpic”

Nyka Jan

ps. „Penderes” lub „Pantera”

Nowodworski Andrzej

Nowicki Narcyz

ps. „Dzielny”