Gadomski Józef

ps. „Batory”

Gadomski Bronisław

ps. „Osa”

Gacki Roman

Gacki Michał

ps. „Chmura”

Gacki Jan

ps. „Lis”

Gacki Bolesław

Frukowski Władysław

ps. „Niechętny”

Fronckiewicz Czesław

ps. „Marchewka”

Fronckiewicz Bronisław

ps. „Kąkol”

Fronckiewicz Bolesław

ps. „Klub”

Fronckiewicz Aleksander

ps. „Butelka”

Frołów Aleksander

ps. „Żbik”

Frączkowski Zygmunt

Frączkowski Kazimierz

Frączkowski Eugeniusz

Frączak Augustyn

ps. „Olsza”

Frąckiewicz Witold

ps. „Kamień”

Frąckiewicz Stanisław

ps. „Zuch”

Frąckiewicz Józef

ps. „Janek”

Frąckiewicz Józef

ps. „Faust”

Frąckiewicz Jan

ps. „Słowik”

Frąckiewicz Franciszek

Frąckiewicz Franciszek

ps. „Gałąź”

Frąckiewicz Aleksander

ps. „Pyta”

Frankowski Tadeusz

ps. „Piła”