Jasionek Edward

ps. „Jastrząb”, „Osa”

Jasiński Bronisław

ps. „Komar”, „Łom”, kpt./mjr

Jarosz Romuald

Wziętek Kazimierz

ps. „Sęp”

Wyszpich Stefan

ps. „Most”

Jarosz Józefa

Jarosz Henryk

ps. „Puszczyk”

Jarosz Edward

Wysocki Henryk

ps. „Lis”, „Tarzan”, „Tulipan”

Jarmusik Alfons

ps. „Olcha”

Wyrzykiewicz Franciszek

ps. „Kruk”

Wyrzucki Józef

Jarmołowicz Kazimierz

Wyrwał Stefan

Januszko Bronisław

NN

ps. „Wyrwa”

Januszanis Józef

Wyrocik Władysław

ps. „Szpak”

Jankowski Witold

ps. „Późny”, ppor./por. rez.

Wyręblewski Franciszek

Jankowski Wacław

Jankowski Piotr

Jankowski Henryk

ps. „Gołąb”

Wypijewski Franciszek

Wypich Stefan

ps. „Młot”, „Most”