Walczak Eugeniusz

ps. „Konrad”

Brzask Leon

ps. „Jastrząb”

Czerniak Piotr

Dymek Władysław

Dymer Jadwiga

Krzemiński Józef

Bryła Bolesław

Cieśla Józef

Łebek Bronisław

Mietelski Jan

Kopiński Stanisław

Wrona Józef

Świerczyński Józef

Chyra Antoni

Malinowski Józef

Rozpędski Władysław

ps. „Ren”

Cieślarczyk Józef

ps. „Dąb”

Nowak Jan

ps. „Cis-Troja”, por.

Nowicki Kazimierz

ps. „Korczak”

Wiśniewski Mieczysław

ps. „Ostróg”, ppor.

Janecki Bolesław

ps. „Mściwy” „Błękitny”, por.

Brzozowski Stanisław

ps. „Otok”

Brzozowski Stanisław

ps. „Wierzba”

Brzozowski Stanisław

ps. „Kłos”

Brzozowski Roman

ps. „Jarząbek”