Czyżewski Walerian

Baraszkiewicz Antoni

ps. „Czajka”

Czarnecki Mateusz Benedykt

Baranowski Zygmunt

Baranowski Witold

ps. „Okoń”

Czaplewski Zygmunt

ps. „Gemza”

Baranowski Witold

ps. „Brzóst”

Baranowski Mikołaj

ps. „Kamień”

Cywiński Franciszek

Baranowski Henryk

ps. „Gołąb”

Baranowski Józef

ps. „Zawisza”

Ciemny Tadeusz

Ciechalski Michał

Baranowski Józef

ps. „Miecz”

Baranowski Jerzy

ps. „Jur”

Baranowski Jan

ps. „Kret”

Chwiałkiewicz Leonard

ps. „Step”, „Huzar”

Baranowski Jan

ps. „Chary”

Baranowski Ignacy

ps. „Grek”

Baranowski Franciszek

ps. „Rekin”, „Mucha”

Chojnacki Andrzej

Baranowski Ezechiel

ps. „Komar”

Chęś Jan Stanisław

Burzyński Józef

Baranowski Antoni

ps. „Murat”