Krysiuk Józef

Krysiuk Jan

Krynicki Antoni

Krych Konstanty

Krych Konstanty

Krużyk Antoni

Kruszyłowicz Jan

Kruszyłowicz Jan

Kruszyłowicz Edward

Kruchelski Kazimierz

Kruchelska z domu Sawicka Maria

Krajewski Czesław

Krajewski Andrzej

Kozłowski Jan

Kozielski Stanisław

Kozielski Mieczysław

Kościński Konstanty

Kosiński Bolesław

Kosicki Kazimierz

Koronkiewicz Stanisław

Korniłowicz Zygmunt

Kornacki Jan

Korenkiewicz Stanisław

Koniuta Jadwiga

Kołhan lub Kowhan Antoni