Gołębiak Ignacy

Gołek-Grzelak Marian

ps. „Sokół”, kapral

Gołdyn Edward

Goławski Mieczysław

ps. „Mieczyk”

Golewski Marcin

Godziewski Antoni

ps. „Wola”

Goc Michał

Goc Henryk

ps. „Mors”, ps. „Mars”

Grotkowski Tolek

ps. „Sarna” lub „Barna”, „Jastrząb”

Gniazdowski Tadeusz

ps. „Fis”, „Herkules”, „Vis”

Gniazdowski Stanisław

ps. „Sokół”

Głowik Leon

Głowacz Jan

ps. „Blade Widoki”

Głowacki Władysław

Głębocki Michał

Glura Stanisław

Glasner Waldemar Romuald

ps. „Delfin”

Skwarek Andrzej

ps. „Dezerter”

Świerkowski Bolesław

kapitan

Szewczyk Wacław

ps. „Odrowąż”, „Orkan”, sierżant

Łuniewski Feliks

ps. „Żbik”, chorąży

Glasner Ryszard

Glac Antoni

ps. „Tarzan”

Giezek Michał

ps. „Fryzjer”