Boguta Władysław

ps. „Borsuk”, „Roman”

Bobek Stanisław

ps. „Jowisz”, „Wilk”

Juskowiak Edmund

ps. „Kucharz”

Jurga Mieczysław

Jurga Feliks

Jurewicz-Smolnicka Tokarska Helena

ps. „Ciocia”

Jurewicz Augustyn

Juchniewicz Stanisław

Jóźwiak Stanisław

Jóźwiak Eugeniusz

ps. „Miś”

Jóźwiak Edward

ps. „Chyży”, „Tchórz”

Józefczak Andrzej

Josiak Marian

ps. „Bażant”

Josiak Bernard

ps. „Mały”

John Henryk

ps. „Janek”

Nowak Władysław

ps. „Groźny”

Jodzis Piotr

Mazur Mikołaj

ps. „Pasek”

Jodzis Jan

Marchel Zygmunt

ps. „Sternik”

Jędrzejczak Roman

Marchel Lucjan

Jędrzak Franciszek