Jaskólski Stanisław

Jaskulski Stefan

ps. „Skrzat”

Jaskulski Ignacy

ps. „Czujka”

Jaskulski Franciszek Jerzy

ps. „Zagończyk”

Jasiński Mieczysław

ps. „Tarzan”, „Zając”

Jasiński Józef

ps. „Lot”

Jasiński Henryk

ps. „Sztacheta”

Jasiński Franciszek

Jasińska NN

Jasiczak Bronisław

Jasiakiewicz Stanisław

Jasiak Marian

Jarzęcki Antoni

 ps. „Czarny”, „Kruczek”

Jarysz Edmund

Jaroszyński Władysław

Jaroszewski Józef

Jarosz Czesław

Jarmuż Kazimierz

ps. „Gałązka”

Jarmiński Mieczysław

ps. „Wir”

Jarmark Stanisław

ps. „Rydz”, „Zych”

Janyszka Jan

ps. „Bystry”

Januszewicz-Romaszewski Antoni

ps. „Janusz”

Januchowski Bogusław

ps. „Błyskawica”

Janowski Tadeusz

ps. „Orzeł”, kapral