Hałas Alojzy

Habdas Stanisław

ps. „Roland”

Grygierczyk Rozalia

ps. „Kuzynka”

Gustyńska Franciszka

ps. „Frania”

Gruszka Stanisław

Gruszka Karol

Gruszka Jan

Greń Paweł

Greń Franciszek

Górka Antoni

Gorzałka Maria

Gorzałka Antoni

Gołąb Władysław

Gola Emil

Gogol Teofil

Glandek Emil

Gelner Franciszek

Gizicki Zdzisław

Gawlas Paulina

ps. „Jaskółka”

Gaszczyk Antoni

Gasz Ryszard

Gajer Helena

Filas Fryderyk

Filapek Jan

Feruga Józef