Rajchel Lech

ps. „Wariat”

Przybyłowski Jan

ps. „Onufry”, porucznik

Półrul Stefan

bosmanmat

Pilarski Marian

ps. „Grom”, „Bończa”, „Jar”, „Olgierd”, „Major 134”, major

Pelak Tadeusz

ps. „Junak”, porucznik

Pawłowski Henryk

ps. „Henryk Orłowski”, „Długi”, plutonowy podchorąży

Pawłowski Włodzimierz

ps. „Kresowiak”, „Orelski”, „Myszkowski”, kapitan

Ośko Tadeusz

ps. „Sęp”, podporucznik

Olechnowicz Antoni

ps. „Pohorecki”, „Meteor”, „Krzysztof”, „Lawicz”, podpułkownik

Maślanka Karol

ps. „Tygrys”

Maślanka Józef

ps. „Borsuk”

Konior Franciszek

ps. „Rekin”

Nowaczek Stefan

ps. „Wilk”, podporucznik

Mirecki Adam

ps. „Adaś”, kapitan

Minkiewicz Lucjan

ps. „Wiktor”, podporucznik

Mierzwiński Stanisław

ps. „Michał”, „Henryk Małkowski”, porucznik

Miatkowski Jerzy

ps. „Zawada”

Marciniak Stanisław

ps. „Niewinny”, „Janusz”

Machalski Ludwik

ps. „Mnich”

Łukaszewicz Józef

ps. „Walek”, „Kruk”, sierżant

Łukasik Stanisław

ps. „Ryś”, „Ryszard”, „Stanisław Nowakowski”, kapitan

Ludzia Stanisław

ps. „Harnaś”, „Dzielny”, „Ryś”

Kuźmicki Konstanty

Kutryb Stanisław

ps. „Ryś”, „Rekin”

Kuliński Zygfryd

ps. „Albin”