Godziński Jan

Kołodziejski Henryk

ps. „Wiewióra”

Krukowski Kazimierz

ps. „Wróbel”

Jadanowski Franciszek

ps. „Lew”

Wojtas Franciszek

ps. „Tyczka”

Wilk Mieczysław

ps. „Cegła”

Wardowski Alojzy

ps. „Szpak”

Suchocki NN

ps. „Pomidor”

Tyburski Władysław

ps. „Wierzba”

Szwarc Kazimierz

ps. „Gapa”

Rudziński Jan

ps. „Szczygieł”

Piotrowski Benedykt

ps. „Wilk”

Malik Lucjan

ps. „Groszek”

Kirzanowski Jan

ps. „Sarna”

Jarzynka Władysław

ps. „Krawiec”

Grzeszczak Jan

ps. „Sosna”

Gryckiewicz Józef

ps. „Brzoza”

Biegański Józef

ps. „Mikołaj”

Balewski Jan

ps. „Ojczyk”

Anzel Kazimierz

ps. „Tyczka”

Mówka Tadeusz

ps. „Wróbel”

Godziński Alojzy

ps. „Cygan”

Olencki Józef

ps. „Długosz”

Labierowski Józef

ps. „Kociak”

Ruciński Jan

ps. „Sroczka”