Broniszewski Serafin

Broniszewski Konstanty

ps. “Stal”

Broniszewski Bolesław

Bronakowski Ignacy

ps. “Kozioł”

Brodowski Wacław

ps. “Bocian”

Brodowski Stanisław

Brodowski Józef

ps. “Jaśmin”

Brodowski Czesław

Brodowicz Konstanty

ps. “Emil”

Brejtfus Wincenty

ps. “Świt”

Brejtfus Stanisław

ps. “Kulas”

Brejtfus Józef

ps. “Łabęć”

Brasławski Wacław

ps. “Motor”

Brasławski Stanisław

ps. “Bas”

Brakoniecki Jan

ps. “Huragan”

Brajczewski Stanisław

ps. “Burza”

Bójnowski Zygmunt

ps. “Bobra”

Boufał Władysław

ps. “Kalina”

Fryczkowski Feliks

Dziubich Jan

Dziubich Eugeniusz

Dzięciołowski Edward

ps. „Zagłoba”

Dylewski Józef

Dybczak Henryk

ps. „Wiktor”

Dworecki Adam