Piętak Jan

Piecuch Wacław

ps. „Orzeł”

Olebiński Wiktor

Mikołajczak Jan

Matuszewski Jan

Ławniczak NN

Łapiński Bronisław

Lechtański Zygmunt

Kwaśnik Maksymilian

Kustosz Antoni

Kustosz Alojzy

Kulak Zenon

ps. „Słowik”

Kubora Józef

ps. „Fryc”

Kruszyński Wacław

Król Tadeusz

Kościelniak Jan

Kościański Andrzej

Koszkowiak Władysław

Godwod Józef

plutonowy

NN

ps. „Dzieciak”

Dzik Marian

ps. „Lew”, „Lewy”, „Reks”

Dinwebel Wanda

Sroczyński Witold

ps. „Zbigniew”

Spychała Marian

Spychała Spychalski Feliks

ps. „Kpr. Słowik”