Bobrowski Władysław

ps. „Wiktor”

Bielec Tadeusz

Bartolik Antoni

ps. „Szary”

Bartczak Marian

ps. „Śmigły”

Barszczewski Henryk

ps. „13”

Kroczkówna Genowefa

ps. „Lotte”

Augustyn Kazimierz

Zelek Ludwik

Bukowiec Wincenty

Bukowiec Władysław

Dębski Wojciech

ps. „Bicz”

Procajło Ryszard

Piękniewski Józef

Matysiak Ryszard

ps. „Błyskawica” i „212”

Marciniuk Stanisław

ps. „LO 1” i „Maj”

Klimkowski Wincenty

Zielke Ottomar

Tarnowski Bolesław

ps. „Wiktor”

Strużyński Cezary

ps. „Gloria”

Sterna Edmund

Stefański Klemens Jerzy

ps. „Bakcyl”

Słomiński Tadeusz

Skrzesiński Andrzej

Siemaszko Eugeniusz

Sałek Franciszek