Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander

Kawka Bronisław

ps. „Andrzej”, „Baczyński”, „Bednarski”, „Janusz”, „Puccini”, kapitan

Kaszuba Józef

ps. „Kojko”, „Krakus”

Kassaraba Aleksander

ps. „Kamień”

Kamińska Maria Stefania

ps. „Ada”, „Leszek”

Piątkowski Czesław

ps. „Stary”, „Modrzew”

Piądłowski Jerzy

ps. „Błysk”, plutonowy

Piasecki Józef

ps. „Sokół”

Pętlicki NN

Perskiewicz Józef

Pawełczak Janusz

ps. „Głaz”

Paszkowski Józef

ps. „Kulis”

Paszkowska Wanda

Pastuszak Kazimierz

ps. „Lalka”

Pastuszek Kazimierz

ps. „Drużba”

Partyka-Gaj Teresa

ps. „Kotwica”

Partyka Maria

ps. „Kukułka”

Pałka Mieczysław

ps. „Romek”

Pałka Błażej

Pajdo Józef

ps. „Mongoł”

Dąbrowski Kazimierz

ps. „Wicher”

Pacek Piotr

ps. „Cięty”

Pacek Mieczysław

ps. „Pac”

Dąbkowski Jan