Kazior Edward

ps. „Lot”, podporucznik

Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Przemyski Piotr

ps. „Ares”, kapitan

Szabliński Aleksander

ps. „Szaruga”

Bryk Władysław

ps. „Brzask”, starszy strzelec

Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander

Kawka Bronisław

ps. „Andrzej”, „Baczyński”, „Bednarski”, „Janusz”, „Puccini”, kapitan

Kaszuba Józef

ps. „Kojko”, „Krakus”

Kassaraba Aleksander

ps. „Kamień”

Kamińska Maria Stefania

ps. „Ada”, „Leszek”

Piątkowski Czesław

ps. „Stary”, „Modrzew”

Piądłowski Jerzy

ps. „Błysk”, plutonowy

Piasecki Józef

ps. „Sokół”

Pętlicki NN

Perskiewicz Józef

Pawełczak Janusz

ps. „Głaz”

Paszkowski Józef

ps. „Kulis”

Paszkowska Wanda

Pastuszak Kazimierz

ps. „Lalka”

Pastuszek Kazimierz

ps. „Drużba”

Partyka-Gaj Teresa

ps. „Kotwica”

Partyka Maria

ps. „Kukułka”

Pałka Mieczysław

ps. „Romek”

Pałka Błażej