Waros Józef

Waraksa Jan

ps. „Stasior”, „Stach”, „Konar” lub „Komar”

Waraksa Donat

ps. „Danek”

NN Stefan

ps. „Wandal”

Wałęsa Edward

Wałczyński Stanisław

ps. „Tur”, „Zapoteka”

Walkowiak Władysław

Walkiewicz Hieronim

ps. „Błysk”

Waleński Józef

Walendowski Lech

Walenciak Wojciech

Walenciak Stanisław

Walenciak Józef

Walczak Wojciech

Walczak Władysław

ps. „Brzóska”

Walczak Stanisław

Walczak Ludwik

Walczak Leon

Walczak Klara

Walczak Józef

ps. „Wara”

Walczak Jan

Walaszczyk Zbigniew

Walaszczyk Tadeusz

Wagner Edward

Wadelski Klemens