Bartoszewicz Ryszard

ps. „Klon”

Bartoszewicz Augustyn

ps. „Berło”

Bartosiak Ludwik

ps. „Kuropatwa”

Bartosiak Kazimierz

ps. „Chmura”

Bartosiak Józef

ps. „Orzeł”

Bartnikiewicz Stanisław

ps. „Malina”

Bartnikiewicz Cyprian

ps. „Grzebień”

Bartnik Stanisław

Bartnik Kazimierz

ps. „Młotek”

Bartnicki Tadeusz

ps. „Wiktor Krupiński”

Bartnicki Jan

Bartnicki Jan

ps. „Smukły”

Bartczak Stefan

ps. „Szpak”

Bartczak Jakub

ps. „Twardy”

Barszcz Stanisław

ps. „Jeleń”

Barszcz Stanisław

Barszcz Jan

ps. „Wysocki”

Barski Kazimierz

ps. „Brzoza”

Barski Jerzy

ps. „Wichura”

Barłosiński Jan

ps. „Wierzba”

Bargłowski Mieczysław

ps. „Kmicic”

Bargłowski Jan

ps. „Lipa”

Bargłowski Jan

ps. „Sprytny”

Bargłowski Franciszek

ps. „Podgórski”

Bargłowski Antoni

ps. „Błyskawica”