Szymanowski Jan

Szyłkowski Sergiusz

Szyłejko Maria

Szyłejko Julian

Szyłak Antoni

Szygiel Henryk

Szydłowski Piotr

Sztukowski Stanisław

Sztukowski Edward

Sztejter Stanisław

Sztabiński Stefan

Sztabiński Bolesław

Szmyt Jan

Szmigiel Kazimierz

Szeszko Bronisław

Szczytko Kazimierz

Szczerbowski Franciszek

Szczerbiński Antoni

Szczecina Jan

Szamotuła Zygmunt

Suchwałko Ludwik

Suchocki Konstanty

Stempowicz Wincenty

Stelmaszek Aleksander

Stelmasik Tadeusz