Sowiński Ryszard

ps. „Żbik”

Dobrzycki Walery

Dobrzycki Tadeusz

ps. „Mściwy”

Dobrzycki Piotr

ps. „Portfel”

Dobrzycki Kazimierz

ps. „Twardy”

Dobrzycki Kazimierz

ps. „Kosodrzewina”

Dobrzycki Hieronim

Dobrzycki Henryk

Dobrzycki Henryk

ps. „Jabłonka”

Dobrzycki Czesław

ps. „Słup”

Dobrzycki Czesław

ps. „Grzeszka”

Dobrzycki Czesław

ps. „Wrona”

Dobrzycki Czesław

ps. „Wilk”

Dobrzycki Antoni

ps. „Dąb”

Dobrzycki Antoni

Dobrowolski Tadeusz

ps. „Kalina”

Dobroński Tadeusz

Dobroński Mieczysław

ps. „Szklanka”

Dobroński Franciszek

ps. „Pieprz”

Dobrogowski Albin

ps. „Cień”

Dobosz Mieczysław

ps. „Orzeł”

Dobkowski Wincenty

ps. „Wierzba”

Dobkowski Szczepan

ps. „Strzała”

Dobkowski Stefan

ps. „Dąb”

Dobkowski Stanisław

ps. „Groch”