Andrzejewski Edward

ps. „Lis”

Kobeszko Stanisław

ps. „Kwiat”

Grzegorczyk Piotr

ps. „Jastrząb”

Drozdowski Jan

ps. „Czad”

Dudziński Feliks

ps. „Kozera”

Dudziński Henryk

ps. „Wierny”

Gienko Tadeusz

ps. „Rak”

Czerniawski Zdzisław

ps. „Kobra”

Czeremańska Jadwiga

ps. „Chart”

Czerepuk Antoni

ps. „Marak”

Czerepko Melania

ps. „Murzynek”

Czeremcha Bronisław

ps. „Pająk”

Czerech Stanisław

ps. „Czerkies”

Czerech Stanisław

ps. „Czapla”

Czerech Józef

ps. „Czyżyk”

Czerech Antoni

Czeladko Bronisław

ps. „Szczygieł”

Czeczko Wacław

ps. „Pilot”

Czechowski Witold

ps. „Lanksa”

Czech Kazimierz

Czartoryski Zygmunt

ps. „Karp”

Czartoryski Tadeusz

ps. „Batory”

Czartoryski Jan

ps. „Dąb”

Czarnowski Wacław

ps. „Brodacz”

Czarnowski Franciszek

ps. „Łom”